Good Old Times

Tattoo, Laser & Beauty

Impressum & Contactgegevens

Good Old Times ( Tattoo, Laser & Beauty ) 
Akerstraat 97 A
6466 HD Kerkrade
Tel: 045-5118398
Email: good.old.times@outlook.com
GGD Vergunningsnummer : 6410

Eigenaars: Rocky Debets & Wendy Olislagers

BTW / VAT / UST-ID-Nr.: NL205036168B 01
KvK Zuid-Limburg: 69.06.07.03
IBAN: NL14 INGB 0007 4723 57
BIC: INGBNL2A

Gecertificeerd Tatoeëerder
Gecertificeerd Laser behandelaar
Gediplomeerd nagelstyliste

 

Op deze pagina vindt u tevens de disclaimer van goodoldtimes.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Good Old Times. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Good Old Times is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Good Old Times.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Good Old Times te mogen claimen of te veronderstellen.

Good Old Times streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Good Old Times aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.